03-20-18 Finn Portrait04-11-18 Don Huston Portrait05-10-18 Loving Civil Rights Dinner11-05-18 Latisha Johnson Portrait11-21-18 Portrait